Osnovni podaci

Odluka o osnivanju

  • Organi Udruženja su:

    • – Skupština Udruženja koju čine osnivači Udruženja;

    • – Predsjednik Skupštine;

    • – Predsjednik i zamjenik predsjednika Udruženja.

Predsjednik Udruženja

Predsjednik Skupštine

faruk-boric-bio
Faruk Borić
Igor Soldo
Verified by MonsterInsights